Thin ice
Performance tijdens creatures of Jeroen Bosch, Den Bosch, georganiseerd door Artots, Isidoor Wens - in oktober 2007 dient de stad 's-Hertogenbosch als decor voor de vele performances die gedurende vier dagen plaatshebben in de straten van het centrum. Jeroen Bosch is niet weg te denken uit de stad. Ik beweeg traag, elke voet een paar keer gewichtloos op het straatoppervlak voor het staan. Urenlang loop ik uiterst langzaam en behoedzaam, de mensen om me heen bewegen zich in een veel sneller tempo voort.