impressie nav de film door René van Peer

Wanneer de vrouw aan het slot van Echo the Now letterlijk haar stem verheft, komt dat als een schok. Meer dan een uur lang is ze stil geweest. Ze heeft handelingen verricht, eenvoudige handelingen, in steeds andere uitdossingen, in steeds andere omgevingen. Keer op keer komt één beeld terug: ze zit op een schommelstoel op een weids strand. Alles is grijs. Het zand, de lucht, haar kleren, een kleilaag waarmee ze bepleisterd is. Ze schommelt. Zet zich af. Naar achteren, naar voren, naar achteren, naar voren. Ze wordt alleen omringd door het suizen van de wind, en het kraken van de houten stoel.

Dezelfde vrouw, naar alle waarschijnlijkheid, op een berg aardappelen die bedekt zijn met zwarte klei. Ze bevochtigt haar vingers, schraapt de klei van een aardappel en smeert die op haar gezicht, in haar hals. In het wit gekleed staat ze in een witte ruimte, omringd door serviesgoed, gebroken wit. Met een bord slaat ze stapels borden op haar hand aan scherven. Het breken van het aardewerk is oorverdovend. De vrouw is onverstoorbaar, ook als een scherpe scherf haar voet verwondt en helderrood bloed tevoorschijn komt. Later spant ze een web van garen in een donkere schuur, terwijl een gouden licht door de ruimte valt. En telkens is een enkele vlinder stille getuige van de handelingen. Steeds is er ook het beeld van een jong meisje. In de duinen. In een rode jurk. In stilstand aanvankelijk. Later in een pirouette, rond en rond. En steeds opnieuw keert het beeld van de schommelstoel terug, en ontdoet de vrouw zich van de pleisterlaag.

Het zijn handelingen. Visuele poëzie zonder rijm en regel; ritmisch en zwanger van betekenislagen die met elkaar resoneren. Dit is een leven waar geen woord aan te pas komt, een status uit een vervlogen verleden voor de mens het spreken machtig werd. Alles is handeling. Alles voltrekt zich in stilte. Tot de vrouw haar stem verheft. Letterlijk. Hoger en hoger. Op weg naar een uiterste, bevrijdende krachtsinspanning, die uitmondt in stilte.


René van Peer, 18 september 2016